Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wejście do Przedszkola

It's English time! Czas na angielski!

Autorski program nauczania języka angielskiego "It's English time! Czas na angielski!"

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia), które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim - dzieci 3/4-letnie oraz tych, które kontynuują naukę języka obcego nowożytnego - dzieci 5/6-letnie. Celem programu jest rozwijanie zainteresowania językiem angielskim jako narzędziem w porozumiewaniu się z innymi ludźmi za pomocą komunikatów werbalnych. Wszystkie treści przekazywane w języku angielskim są zgodne z zainteresowaniami dzieci w tym wieku, mają na celu poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie i uwzględniają treści zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Cele i treści kształcenia językowego są zintegrowane z celami i treściami edukacji przedszkolnej i wzajemnie się uzupełniają, co pozwala na realizację holistycznego podejścia do nauczania języka obcego nowożytnego oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego (CLiL - Content and Language Integrated Learning).

Wychowanie przedszkolne jako cel stawia sobie całościowe wsparcie rozwoju dziecka, które realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i uczenia się, dzięki czemu dziecko odkrywa własne możliwości i gromadzi doświadczenia. Wychodząc na przeciw zmieniającemu się światu, przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka umożliwiając mu poznawanie języka obcego tak, aby w przyszłości mogło stać się obywatelem świata. Nauka języka angielskiego w przedszkolu zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa się już od 3 roku życia, co niewątpliwie ma duży wpływ na budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i chęć poznawania innych kultur. Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się głównie poprzez zabawę. Dzieci poznają nowe słówka za pomocą kart obrazkowych, słuchają piosenek w języku angielskim, oglądają bajki edukacyjne, grają w gry językowe, osłuchują się z poleceniami w języku obcym, podejmują pierwsze próby wyrażania siebie, swoich myśli i przeżyć za pomocą języka angielskiego. Wczesna edukacja językowa wpływa korzystnie na przełamywanie bariery komunikacyjnej i nieśmiałości, stymulując rozwój wrażliwości językowej. Intensywny kontakt dziecka z językiem obcym pozytywnie wspiera myślenie, kreatywność i rozwój poznawczy. Skorelowanie treści nauczania języka angielskiego z treściami edukacji przedszkolnej pozwala na wszechstronny rozwój dziecka, poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie i rozbudzanie zainteresowań dziecka.