Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wejście do Przedszkola

Wejście do Przedszkola

It's English time! Czas na angielski!

Autorski program nauczania języka angielskiego "It's English time! Czas na angielski!"

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia), które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim - dzieci 3/4-letnie oraz tych, które kontynuują naukę języka obcego nowożytnego - dzieci 5/6-letnie. Celem programu jest rozwijanie zainteresowania językiem angielskim jako narzędziem w porozumiewaniu się z innymi ludźmi za pomocą komunikatów werbalnych. Wszystkie treści przekazywane w języku angielskim są zgodne z zainteresowaniami dzieci w tym wieku, mają na celu poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie i uwzględniają treści zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Cele i treści kształcenia językowego są zintegrowane z celami i treściami edukacji przedszkolnej i wzajemnie się uzupełniają, co pozwala na realizację holistycznego podejścia do nauczania języka obcego nowożytnego oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego (CLiL - Content and Language Integrated Learning).

Wychowanie przedszkolne jako cel stawia sobie całościowe wsparcie rozwoju dziecka, które realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i uczenia się, dzięki czemu dziecko odkrywa własne możliwości i gromadzi doświadczenia. Wychodząc na przeciw zmieniającemu się światu, przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka umożliwiając mu poznawanie języka obcego tak, aby w przyszłości mogło stać się obywatelem świata. Nauka języka angielskiego w przedszkolu zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa się już od 3 roku życia, co niewątpliwie ma duży wpływ na budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i chęć poznawania innych kultur. Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się głównie poprzez zabawę. Dzieci poznają nowe słówka za pomocą kart obrazkowych, słuchają piosenek w języku angielskim, oglądają bajki edukacyjne, grają w gry językowe, osłuchują się z poleceniami w języku obcym, podejmują pierwsze próby wyrażania siebie, swoich myśli i przeżyć za pomocą języka angielskiego. Wczesna edukacja językowa wpływa korzystnie na przełamywanie bariery komunikacyjnej i nieśmiałości, stymulując rozwój wrażliwości językowej. Intensywny kontakt dziecka z językiem obcym pozytywnie wspiera myślenie, kreatywność i rozwój poznawczy. Skorelowanie treści nauczania języka angielskiego z treściami edukacji przedszkolnej pozwala na wszechstronny rozwój dziecka, poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie i rozbudzanie zainteresowań dziecka.